Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Здійснено аналіз галузевих програм і проектів в контексті реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

10.03.2016

Основною метою дослідження, яке здійснили експертами Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (у квітні – червні 2015 року), було проведення аналізу галузевих програм та проектів,  пов’язаних із завданнями державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що державна регіональна політика має міжгалузевий характер. Вона є важливим інструментом проекції секторальних політик насамперед у сфері  економічного розвитку, інфраструктури, навколишнього середовища, сільського господарства, енергетики тощо на рівень конкретних територій. З урахуванням зазначеного політика регіонального розвитку має обов’язково зосереджуватися на інтеграції, узгодженні планування і спільної реалізації  галузевих політик на просторовому й територіальному рівні.

В документі відображено місце й роль державних цільових та бюджетних програм у регіональному розвитку, доводиться необхідність переходу до запровадження в країні середньострокового бюджетного планування, без якого неможливо забезпечити ефективну систему державного планування загалом, зокрема й стосовно реалізації державної регіональної політики.

Розглянуто можливості використання потенціалу співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями проектів міжнародної технічної допомоги у сфері регіонального розвитку. Простежено механізми державної підтримки реалізації регіональних інвестиційних проектів, перспективи використання інструментів державно-приватного партнерства (ДПП).

Інвестиційна діяльність державного сектору економіки та приватизація розглядаються як механізми підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на цілі  структурної перебудови економіки регіонів України

У додатку до аналітичного документу зазначені конкретні галузеві програми та проекти, їх ініціатори, термін і місце проведення, заходи та очікувані результати, запропоновані індикатори вимірювання. Також, за наявності підтвердженої інформації, наведені обсяги та джерела фінансування цих програм і проектів.

Аналіз галузевих програм і проектів 04.06.2015

Додаток до аналітичного документу 2015-17, 09.06.2015