Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

У рамках проекту ЄС розроблено посібник з підготовки проектів

18.03.2016

Експертами проекту (з урахуванням європейської практики інформування потенційних подавачів заявок на отримання грантів та інших фінансових ресурсів для реалізації проектів) розроблено  посібник з підготовки проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті  (в рамках реалізації програми секторальної бюджетної підтримки ЄС).

Його метою є допомога Мінрегіону, іншим центральним, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у виконанні Плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. (далі План заходів), затвердженому постановою № 821 Кабінету Міністрів України 07 жовтня 2015 р. Адже виконання зазначеного Плану заходів передбачає конкурсний механізм відбору проектів регіонального розвитку, які будуть сформовані на секторальному та регіональному рівнях для  реалізації цілей стратегії тапрограм регіонального розвитку, підготовлених експертами проекту спільно з Мінрегіоном у відповідності з п. 5 Закону України «Про засади державної регіональної політики» і схвалених зазначеною вище постановою уряду.

У посібнику, який рекомендується для використання в роботі як органів влади, так і партнерських організацій з числа інститутів громадянського суспільства, бюджетних установ, комунальних підприємств тощо, описано вимоги щодо участі в конкурсі, правила та процедури подання заявок, порядок їх розгляду, оцінки й визначення переможців, вимоги до управління проектом під час його впровадження тощо.

Посібник містить низку додатків, які допоможуть майбутнім аплікантам підготувати й подати якісні заявки на фінансування та ефективно управляти проектом регіонального розвитку. Серед них, передусім, проект Форми подання заявки та методичні рекомендації щодо її заповнення.

Тут же подано опис програм регіонального розвитку, схавлених урядом: «Інвестиційна економіка та інновації»,  «Сільський розвиток», «Розвиток людського потенціалу», «Розвиток туризму» та «Загальноукраїнська солідарність».

З урахування досвіду використання коштів технічної допомоги та вимог до використання бюджетних коштів наводиться приблизний опис прийнятних витрат в рамках проектів, а також зразок плану-моніторингу проекту.

Експертами теж розроблено Форму для оцінювання проектів членами конкурсної комісії та Форму для визначення рейтингу проектів, які містять критерії оцінювання і рейтингування і дозволять потенційним заявникам та замовникам проектів, їхнім партнерам краще підготувати заявку і спробувати самостійно оцінити її шанси на успіх у конкурсі.

Ще експерти вважали за доцільне навести в додатку моделі і приклади структури управління проектом, зважаючи на те, що від вибору методології планування, управління, координації людських і матеріальних ресурсівпротягомпроектного циклу залежить ефективне досягнення його цілей. Зокрема увага приділена, насамперед, робочій структурі проекту (Work Breakdown Structure - WBS), тобто ієрархічній структурі, що вибудовується з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подається у графічному вигляді. Це особливо важливо з урахуванням того, що проекти можуть впроваджуватися центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їхніми партнерами спільно.

На завершення додаток містить детальні рекомендації щодо заповнення логіко-структурної матриці проекту, наявність якої в заявці вважається обов’язковою, оскільки вона є основним інструментом для розробки, управління, моніторингу та внутрішньої оцінки проекту. З метою забезпечення правильності ідеї проекту та його фахової розробки, експерти рекомендують саме розпочинати підготовку заявки із формування логіко-структурної матриці.

Посібник