Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Експерти запропонували шляхи поліпшення реалізації проектів секторальної бюджетної підтримки ЄС в Україні

20.03.2016

Маючи на меті надати сприяння й інституційну підтримку Мінрегіону в рамках підготовки до реалізації у 20016-2018 рр. програми секторальної бюджетної підтримки ЄС з регіонального розвитку, експерти проекту ЄС здійснили аналіз виконання інших аналогічних програм в Україні.

Користуючись відкритими джерелами, було зроблено аналіз нормативно-правової бази у цій сфері, передусім відповідних рішень уряду, а також інформації центральних органів виконавчої влади, які впроваджують такі програми.

Крім того, до уваги було взято рішення Рахункової палати від 11 серпня 2015 року № 1-2 «Про результати аналізу фінансування та виконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні».

Як показав проведений аналіз, ситуація у цій сфері є доволі складною. Зокрема не була виконана більша частина рішень уряду (майже 70 відсотків) про передачу коштів виконавцям програм. Як правило, фінансування у кращому випадку розпочиналось лише через два роки після підписання угод про фінансування, що створило підґрунтя для відтермінування отримання коштів від ЄС. Відбулось суттєве зміщення термінів виконання заходів програм, в окремих випадках навіть на 3-4 роки.

Основними причинами такого стану, як зазначено в рішенні Рахункової палати, було незабезпечення відповідальними органами дотримання процедур з підготовки, впровадження й моніторингу програм у повних обсягах та встановлених нормативними актами термінах, а також недостатність вжиття відповідних заходів з боку центральних органів виконавчої влади, що забезпечують координацію секторальної допомоги ЄС, а  ще недотримання вимог і графіків стосовно забезпечення фінансування цих програм.

Щоб не допустити подібної ситуації із програми секторальної бюджетної підтримки ЄС з регіонального розвитку, що не дозволило б своєчасно виконати план заходів з реалізації державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., Мінрегіону було запропоновано посилити співпрацю з цього питання з Мінекономрозвитку та Мінфіном, запровадити в практику періодичне проведення окремих міжвідомчих робочих нарад з обговоренням конкретних важливих питань, які були ідентифіковані експертами.

Крім того, експерти надали Мінрегіону розроблені проекти необхідних нормативно-правових актів щодо реалізації програми секторальної бюджетної підтримки. Серед них, зокрема, проект постанови КМУ стосовно використання коштів секторальної бюджетної підтримки, проект наказу Мінрегіону щодо проведення конкурсу, оцінки й відбору проектів, положення про міжвідомчу конкурсну комісію з оцінки й відбору проектів тощо. При цьому було рекомендовано включити до конкурсної комісії (не менше третини її складу) представників інститутів громадянського суспільства, чия діяльність пов’язана з регіональним і місцевим розвитком.

Також було розроблено план-графік проведення конкретних заходів, що дозволило б забезпечити якісну підготовку проектів регіонального розвитку в рамках згаданої бюджетної програми. Причому участь у підготовці й проведенні цих заходів готові брати експерти проекту ЄС.


Cекторальна бюджетна підтримка ЄС

План-графік проведення заходів