Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Аналітичний звіт

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:
стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики


Даний звіт був підготовлений в рамках проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Звіт є важливим базовим аналітичним документом, метою якого є презентація комплексної інформації щодо особливостей регіонального розвитку та системи управління, досвіду формулювання та реалізації державної регіональної політики в Україні.

Інформація у звіті представлена у контексті загальноприйнятих понять і концепцій регіонального розвитку і регіональної політики, європейського досвіду та глобальних трендів, однак вона ґрунтується перш за все на реаліях розвитку регіонів і територій України та на особливостях її моделі врядування. Вона також приймає до уваги нинішній стан національної економіки та державного бюджету, ускладнений у зв’язку із кризовими явищами починаючи із 2008 року, що вимагає від ДРП вибірковості та постановки чітких і нечисельних пріоритетів для досягнення максимального ефекту від обмежених фінансових ресурсів та недостатньої інституційної спроможності.

Протягом вересня-листопада експерти проекту обговорять звіт із представниками ключових суб’єктів державної регіональної політики на національному та регіональному рівнях з метою донесення до них ключових результатів дослідження та пропозицій проекту ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” щодо реформування державної регіональної політики.

Аналітичний звіт

Додатки:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4