Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Стратегічне планування

Стратегічне планування є найважливішим напрямом планової діяльності не тільки організації, а й регіону в цілому й визначає зміст основної функції управління. Суть стратегічного планування полягає у виділенні істотного у всьому комплексі змін, бажаного і можливого становища організації, реґіону чи територіальної громади у майбутньому.

Стратегічне планування регіонального розвитку в Україні було запроваджено Законом «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005 р. № 2850-IV.


 

Методологія та інструментарій

Процес розробки стратегії регіонального розвитку. Практичний посібник

Мета цього документу – надати деякі основні керівні принципи для підготовки та розроблення проекту Стратегії регіонального розвитку (СРР). СРР у цілому визначає напрямок (напрямки), цілі, пріоритети, інструменти та ініціативи як застосування державної політики регіонального розвитку на підтримку потреб регіонального розвитку. СРР та план її впровадження, прив’язані до конкретної території окремого регіону (регіонів), включають проекти, важливі для даного регіону (регіонів) та його потенціалу, потреб і проблем.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2010 
Мова документу – українська/англійська

Завантажити документ


 

Планування місцевого сталого розвитку. Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку

Практичні рекомендації по плануванню, реалізації та оцінюванню місцевих стратегій сталого розвитку для країн з перехідною економікою. Цей посібник пропонує також поради та рекомендації як спланувати, реалізувати та оцінювати місцеві стратегії сталого розвитку (МССР) для сприяння місцевому розвитку в країнах з перехідною економікою. Формулювання та виконання МССР базується на аналізі сучасного практичного досвіду ПРООН та Європейських країн, які застосовують всеохоплюючий підхід до впровадження принципів сталого розвитку.

Публікацію здійснено ПРООН, Муніципальною програмою сталого розвитку за сприяння проекту Розбудова потенціалу 2015 (Capacity Building 2015)

Рік видання – 2005 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник

У посібнику представлено послідовність кроків з розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону, описано підходи та методи залучення зацікавлених сторін. Видання ґрунтується на положеннях чинного законодавства України, практичному досвіді регіонів Канади й України щодо стратегічного планування розвитку територій. При підготовці публікації використано матеріали опитування фахівців обласних державних адміністрацій та рад стосовно практики і місця стратегічного планування в розвитку регіонів.

Додатки містять низку матеріалів і зразки документів, які допоможуть у практичній реалізації заходів з розроблення та впровадження стратегії розвитку регіону.

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Як організувати процес стратегічного планування. Практичні рекомендації для українських міст та районів

У посібнику наведена інформація щодо найбільш актуальних аспектів організації процесу стратегічного планування для українських міст та районів, а також приклади документів, які були підготовлені під час розробки Стратегії сталого розвитку Чорноморського району Автономної Республіки Крим.

Посібник підготовлений на основі міжнародного досвіду стратегічного планування розвитку територій, досвіду розробки та реалізації стратегій розвитку міст та районів у Луганській та Чернігівській областях, а також в Автономній Республіці Крим з 2005 по 2012 роки. Також були використані методичні рекомендації Малопольського інституту місцевого управління та адміністрації - MISTiA (м. Краків, Республіка Польща) та матеріали навчальної програми для спеціалістів із залучення інвестицій Проекту USAID «Місцевий економічний розвиток. Україна», 2006 р.

Публікація підготовлена Проектом ЄС/ПРООН «Підтримка регіонального розвитку Криму».

Рік видання – 2013 
Мова документу – українська

 Завантажити документ


 

Как организовать процесс стратегического планирования. Практические рекомендации для украинских городов и районов

В руководстве представлена информация о наиболее важных аспектах организации процесса стратегического планирования для украинских городов и районов, а также приведены примеры документов, которые были использованы при разработке Стратегии устойчивого развития Черноморского района Автономной Республики Крым.

Руководство подготовлено на основании международного опыта стратегического планирования развития территорий, опыта разработки и имплементации стратегий развития городов и районов в Луганской и Черниговской областях, а также в Автономной Республике Крым с 2005 по 2012 года. Также были использованы методические рекомендации Малопольского института местного управления и администрации - MISTiA (г. Краков, Республика Польша), и материалы программы обучения для специалистов по привлечению инвестиций Проекта USAID «Местное экономическое развитие. Украина», 2006 г.

Публікація підготовлена Проектом ЄС/ПРООН «Підтримка регіонального розвитку Криму».

Рік видання – 2013 
Мова документу – російська

 Завантажити документ

 


 

Стратегія розвитку – принципи побудови і впровадження опис методу

Даний матеріал є базисним, постійно розширюваним зібранням теоретичних і практичних знань консультантів MISTiA у сфері розробки стратегій та їх впровадження. Він описує метод, розроблений та використовуваний MISTiA. Цей метод успішно використовується як у місцевому самоврядуванні (гміни, повіти), так і у приватних фірмах, громадських установах і неурядових організаціях. На основі цього методу були розроблені стратегії, наприклад, FRDL і MISTiA.

Видання підготовлено в рамках MISTiA.

Рік видання – 2004 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник

У посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, ак­туальність його запровадження на сучасному етапі розвитку України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях, ви­світлено кращі практики розробки та реалізації стратегічних планів розвитку територіаль­них громад.

Видання підготовлено Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO».

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Стратегічне планування. Навчальний посібник

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, основні інструменти реалізації державної регіональної політики, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Посібник розроблено та видано в межах проекту «Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні», що фінансується Міністерством закордонних справ Великої Британії через «Global Opportunity Fund».

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


Local sustainable development planning. Manual for a local sustainable development strategy formulation

This document aims to provide guidance on how to develop, implement and assess LSDS. It is based on the analysis of past and current practices and UNDP experience in Europe and the CIS, to undertake comprehensive approaches to sustainable development. It seeks to clarify the purposes and principles underlying effective and participatory LSDS. The principles emphasise local ownership and leadership of the strategy process, effective and meaningful participation from all stakeholders and levels, and high-level of commitment.

Видання у рамках UNDP Ukraine.

Рік видання – 2003 
Мова документу – англійська

Завантажити документ


Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку

У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку.

У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методики моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації програмних документів на державному та місцевому рівнях у Канаді, Польщі й інших країнах ЄС і Україні.

У додатках містяться зразки документів та низка матеріалів, які допоможуть у практичній реалізації заходів щодо розбудови системи моніторингу та проведенні оцінювання програмних документів.

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2007 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні

У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку.

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2007 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку. Практичний посібник

У посібнику розглядаються суб’єкти процесу програмування, етапи підготовки програмних документів, структура та зміст оперативних планів, бюджетні та позабюджетні джерела фінансування проектів і програм, механізми моніторингу та оцінювання впровадження планів реалізації стратегій.

Видання підготовлено Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO».

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ

  


Формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій. Методичні матеріали

Це невелике видання є першою спробою Інституту громадянського суспільства донести до зацікавлених осіб у регіонах певний обсяг інформації, що на наш погляд буде корисною при розробленні чи перегляді таких прогнозних та планувальних документів, як стратегія розвитку регіону, стратегічний план міста, програма соціально-економічного розвитку регіону тощо.

Видання здійснене за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Рік видання – 2010 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Додаткові матеріали

Звіт «Методи та механізми фінансування місцевого економічного розвитку»

В цьому звіті проаналізовано основні методи та механізми фінансування місцевого економічного розвитку, розглянуто міжнародний досвід та українську практику їх застосування, а також надано рекомендації щодо створення правових та інституційних умов для кращого фінансування МЕР українськими містами. Певні підходи до місцевого економічного розвитку та механізми його фінансування можуть застосовуватись суб’єктами різного рівня: регіонами, містами, районами, селами та селищами. Частина механізмів фінансування МЕР виходять за його рамки та можуть використовуватись і на національному рівні.

Цей звіт переважно зосереджується на питаннях застосування механізмів фінансування економічного розвитку міст як найактивніших та найбільш самостійних учасників процесів МЕР.

Звіт «Методи та механізми фінансування місцевого економічного розвитку» підготовлено Центром громадської експертизи на замовлення проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» (проект МЕРМ), що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР).

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

 Завантажити документ


 

Місцеві бюджети. На допомогу міським головам та депутатам місцевих рад. Практичний посібник

У посібнику розкрито основні питання місцевих бюджетів: склад, класифікацію, процедури, контроль. Видання розраховано на депутатів місцевих рад, службовців органів місцевого самоврядування та широку аудиторію.

Видання підготовлено Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO»

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


Економічне прогнозування в містах та областях України: теоретичні основи

У цьому посібнику основну увагу приділено теоретичним основам розробки економічних прогнозів на рівні міст чи областей України, а також розробки бази економічних даних для підтримки моделі економічного прогнозування.

Видання підготовлено в рамках проекту «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку.

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

   


Посібник з економічного розвитку сільських територій України

Посібник із впровадження економічного компоненту МРГ-ІІ. Посібник призначений для регіональних підрозділів із впровадження проектів, об’єднань громадян, кооперативів та місцевих партнерів МРГ.

Це видання підготовлено в межах виконання проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Рік видання – 2012
Мова документу – українська

Завантажити документ

 

  


Видання про результати Стратегії, «23 факти за рік реалізації Стратегії», м. Львів

Видання описує діяльність кластерів туризму, ІТ-бізнес-послуг та Львівської міської ради згідно з прийнятою Стратегією конкурентоспроможності міста.

Видання в рамках Інституту міста.

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 

 

 

 


Інтегрована концепція розвитку центральної частини м. Львова

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 

 

 

 

 

 


Програма ревіталізації Львова-Підзамче (2012-2025 рр.)

 

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ