Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Концепція всеукраїнської мережі фахівців та практиків з регіонального та місцевого розвитку «РегіоНет»/RegioNet

РегіоНет – національна (всеукраїнська) мережа 
фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку

Потреба розвитку потенціалу у сфері регіонального та місцевого розвитку в Україні.

Сьогодні в Україні спостерігається гостра потреба в реформуванні діючих та запровадженні нових інструментів державної політики у сфері регіонального та місцевого розвитку. За останні кілька років було здійснено низку важливих кроків щодо реформування згаданої сфери. Так, у 2012 році утворено Державний фонд регіонального розвитку, який має стати основним джерелом фінансування проектів регіонального розвитку, розроблених у областях України. Триває робота над новою Державною стратегією регіонального розвитку,  яка покликана на якісно новому рівні визначити цілі та завдання державної регіональної політики до 2020 року. Наступним кроком буде розробка Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року – документа, який має по-новому підійти до організації зусиль держави в особі центральних органів виконавчої влади щодо формулювання та подальшої реалізації конкретних проектів з метою досягнення цілей та виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

На часі – ухвалення базового для означеної сфери Закону України «Про засади державної регіональної політики»  , який має запровадити нову систему стратегічного планування та нову систему інституційного забезпечення регіонального розвитку. Зокрема, проект закону у нинішній редакції передбачає утворення у всіх регіонах нових інституцій – агенцій регіонального розвитку, що потребуватимуть висококваліфікованих фахівців.

Є перспектива ухвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, реалізація якої у подальшому може суттєво змінити систему управління розвитком територій.

Українські регіони та територіальні громади у результаті реформ отримають у своє розпорядження нові механізми, нові можливості розвитку, а отже будуть потрібні нові фахівці зі значно вищим рівнем професійного потенціалу для практичного застосування інструментів місцевого та регіонального розвитку та ефективного використання ресурсів.

На жаль, нинішній інституційний потенціал є недостатнім для забезпечення ефективного регіонального і місцевого розвитку в Україні. Тому сьогодні особливої актуальності набуває проблема мобілізації та суттєвого підвищення потенціалу, спроможностей людей та інституцій, що здійснюють свою діяльність у цій сфері.

Практика численних проектів з розвитку спроможностей однозначно свідчить про те, що підтримка інституцій є корисною, однак недостатньою. Сталість організацій у період значних суспільних трансформацій, як правило, є незначною. Інституції виникають і зникають доволі швидко, а ресурси, спрямовані на інституційний розвиток організації, у разі її занепаду чи зникнення фактично виявляються витраченими марно. Людей, які представляли таку інституцію, надалі буває складно знайти. Відомі також приклади, коли організації утворювалися безпосередньо з метою отримання грантових ресурсів і навіть не ставили собі за мету інституційну сталість. Відтак, після завершення зовнішнього фінансування завершувалася й відповідна активність інституції.

Зважаючи на це, видається важливою ідентифікація та персоніфікація досвіду, потенціалу та спроможностей окремих фахівців, причетних до тих чи інших ідей/практик, носіїв знань, навичок, досвіду. Цього можна досягнути, підтримуючи та об’єднуючи не інституції, а безпосередньо людей.

Фактично, йде мова про те, аби персоналізувати важливий для регіонального та місцевого розвитку практичний досвід, трансформувати знеособлені кращі практики у продукти та послуги конкретних людей – фахівців та практиків, які знають, що і як робити і готові ділитися цим з іншими: консультувати, радити, допомагати, показувати на практиці.

У результаті ефективного пошуку таких людей та їх мобілізації буде утворено професійну спільноту – мережу фахівців та практиків з регіонального та місцевого розвитку.

Про необхідність створення професійної мережі фахівців та експертів у сфері регіонального розвитку на засіданні Ради регіонів 21 березня цього року говорив Президент України В.Янукович  :

«Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості створення в Україні мережі фахівців та експертів з питань регіонального розвитку. Про це Глава держави заявив під час засідання Ради регіонів.

Як зазначив Президент, створення мережі дозволить застосувати нові підходи до вирішення нагальних питань у сфері регіонального розвитку. «Зауважу, що створення такої мережі має підтримку з боку наших партнерів-сусідів», - сказав Віктор Янукович»

Успішні приклади утворення подібних мереж маємо у інших країнах. 

Так, свого часу (у 90-их роках) у Польщі була утворена мережа, метою якої була підготовка країни до практичної євроінтеграції.

Нещодавно (у 2009 році і по сьогодні) ідею фахової мережі у сфері регіонального розвитку (під назвою «Регнет») було реалізовано у Грузії.

Маючи перед собою досвід Польщі та Грузії, в Україні ми можемо застосувати його вже з урахуванням раніше отриманих практичних результатів та з поправкою на українські реалії.

Так, у Грузії, яка на момент створення мережі знаходилася на іншому, більш ранньому етапі реформування державної регіональної політики, до мережі запрошувались усі бажаючі отримати нові знання у сфері регіонального та місцевого розвитку. Це було обумовлено тим, що підготовлених фахівців було небагато, й додаткові фільтри застосовувати не було потреби.

Оскільки Україна вже тривалий час перебуває у процесі суспільних трансформацій у цій сфері, то вже є значна кількість людей, які мають дуже конкретні практичні приклади регіонального та місцевого розвитку, які пройшли різноманітні курси/школи/тренінги, які мали практику роботи з проектами технічної допомоги тощо.
Тому, в Україні така мережа буде створювати обов’язково через відбір, головними критеріями якого мають бути саме наявність у фахівця конкретного, вимірюваного результату – продукту чи послуги, яку він (як автор ідеї та/чи як носій досвіду) готовий допомогти втілити іншим. 

Процедура відбору включатиме:

 • оцінювання аплікаційної форми (у складі якої кандидат подає опис консультаційного продукту/послуги)
 • персональне (очне чи телефонне) інтерв'ю
 • запрошення до участі у базовому навчанні з питань регіонального та місцевого розвитку (після успішного завершення якого – повноцінна участь у мережі).

Мережа має охопити усі цільові аудиторії тих секторів і напрямків, які мають безпосередній та/чи суттєвий вплив на регіональний та місцевий розвиток. При цьому не має значення суспільний статус кандидата – він може бути експертом, службовцем, громадським активістом, науковцем тощо.

Мета створення РегіоНет:

Метою створення РегіоНет є об’єднання провідних фахівців і практиків у сфері регіонального та місцевого розвитку з усіх регіонів України, їх професійний розвиток, залучення до вироблення та реалізації політики, а також забезпечення доступу органів самоврядування та державної влади усіх рівнів (національного, обласного, районного, міського, сільського, селищного) та інших суб’єктів розвитку територій (бізнесу, громадськості) до кращих практик регіонального та місцевого розвитку України. 

Мережа підвищить потенціал усієї системи управління та реалізації політики регіонального та місцевого розвитку через:

 • відбір, згуртування та цільову промоцію фахівців та практиків
 • постійне підвищення професійного рівня учасників (через навчання, обмін досвідом між учасниками і професійне наставництво) 
 • спрощення комунікацій між носіями знань/навиків та споживачами продуктів/послуг (через каталогізацію продуктів/послуг та легкий й відкритий доступ до каталогу).

РегіоНет стане майданчиком для комунікації фахівців як між собою, так і з суб’єктами регіонального та місцевого розвитку, які водночас є потенційними замовниками продуктів/послуг учасників Мережі.

Головні характеристики РегіоНет:

РегіоНет створюється як неформальна безлідерна професійна мережа.

Неформальний характер Мережі обумовлюється тим, що вона не є і не планує ставати в майбутньому інституцією (організацією). РегіоНет діятиме як соціальна мережа, спільнота людей – віртуальна та фізична.

Основним інструментом функціонування РегіоНет  буде інтернет-портал, на якому міститиметься уся інформація про учасників Мережі та про її діяльність та через який будуть відбуватися усі комунікації всередині Мережі. 

Портал також буде головним майданчиком для професійних дискусій, дистанційного навчання, обміну досвідом, спільних проектів тощо.

Професійні дискусії можуть стосуватися як конкретних продуктів/послуг чи окремих практик, так і документів державної політики, зокрема: концепцій реформування сфери, проектів нормативних актів, правил та процедур застосування інструментів державної підтримки, державних стратегій та програм, рішень органів влади щодо розподілу бюджетних коштів на потреби регіонального та місцевого розвитку тощо. Для модерування професійних дискусій будуть запрошуватися провідні національні експерти.

Окрім діяльності через портал, періодично проводитимуться зібрання учасників Мережі:

 • з метою проходження базового навчального/тренінгового курсу (що є обов’язковою умовою входження у Мережу)
 • на поточні навчально-практичні заходи (навчальні програми, тренінги, тематичні практики), що буде визначати постійний професійний прогрес учасника
 • на щорічні форуми для обговорення питань розвитку РегіоНет та ключових проблем сфери регіонального та місцевого розвитку (на форум запрошуватимуться усі учасники Мережі).

Безлідерність означає, що Мережа не має керівника (керівного органу) і ніхто з учасників чи ініціаторів РегіоНет не має якихось особливих прав чи привілеїв. 

Безлідерність Мережі передбачає також її аполітичність, тобто політичну незаангажованість, а отже – незалежність від політичної кон’юнктури. Усі учасники Мережі мають рівні права/обов’язки, рівний доступ до усіх сервісних можливостей Мережі та однаково можуть скористатися усіма вигодами від участі у РегіоНет.

Професійність Мережі забезпечується тим, що кандидати на участь мають бути відібрані за професійними критеріями та успішно пройти базове навчання. 

Критеріями відбору для участі у Мережі насамперед є професійний досвід кандидата у сфері регіонального та місцевого розвитку та/або у дотичних сферах  , втілений у продукті/послузі. Кандидат має бути автором ідеї та/чи носієм практичного досвіду, успішних практик, які він готовий як втілювати сам, так і допомагати втілювати іншим. Кожен учасник Мережі має мати готовність консультувати інших учасників та заінтересованих осіб з питань, у яких він є фахівцем. 

У процесі діяльності Мережі професійність учасників підтримується та постійно підвищується через систематичну участь у навчальних та інших заходах Мережі. 

Під час базового навчання та усіх наступних заходів учасники Мережі отримуватимуть передові знання та практичні навички, зокрема щодо перспектив та напрямків можливих суспільних реформ, законодавчого забезпечення, механізмів та інструментів державної підтримки, кращих практик, міжнародного досвіду тощо.
За підсумками базового навчання кандидат стає учасником РегіоНет та отримує відповідний сертифікат.

Сталість характеристик Мережі додатково забезпечується високим рівнем організації, прозорістю й чіткістю правил, процедур та стандартів діяльності, які запроваджуються організаційними документами:

 • Положенням про РегіоНет, 
 • Положенням про відбір та базове навчання кандидатів на участь в РегіоНет, 
 • Положенням про портал РегіоНет 
 • Етичним кодексом РегіоНет. 

Правила, процедури та стандарти діяльності є обов’язковими для дотримання усіма учасниками Мережі. Систематичне або грубе порушення встановлених правил та стандартів тягне за собою виключення з числа учасників Мережі.

Особливості РегіоНет:

РегіоНет є для України інноваційною за своєю суттю мережею. Іноваційність підходу до розвитку потенціалу у сфері регіонального та місцевого розвитку полягає у тому, що підтримується не підвищення спроможності інституцій, а професійний потенціал конкретних фахівців (науковці, експерти, службовці, громадські активісти). Підтримка спрямовується безпосередньо на людей, причому на тих, які не лише мають знання чи досвід, а й готові до практичного застосування своїх умінь та навиків, подальшого фахового росту, комунікацій, співпраці. Інвестиції безпосередньо у підвищення особистої професійної спроможності  людей, як членів певних інституцій та поза їх межами, за нинішніх умов можуть бути більш ефективними та забезпечити кращу сталість результатів.

Безумовно, той факт, що за окремими людьми стоятимуть сильні інституції, лише підвищуватиме підсумковий ефект. З одного боку, міцні інституції як правило є фундаментом професійного рівня та ефективності фахівця, а з іншого – люди, які через РегіоНет вийдуть на новий рівень свого професійного розвитку, будуть здатні додати потенціалу своїм інституціям.

Персоналізований характер Мережі обумовлює також її потенційну гнучкість та динамічність: високу швидкість інформаційного обміну та кращу якість зворотного зв’язку.

Мережа буде високотехнологічним проектом, для реалізації якого будуть використані сучасні IT-технології. Бази даних учасників Мережі будуть належним чином організовані з метою забезпечення зручного та ефективного пошуку, сортування, відбору тощо. На порталі будуть доступні усі необхідні для ефективної онлайн-комунікації технічні можливості, зокрема форум, аудіо та відео-сервіси. Інформація про Мережу, події та новини РегіоНет будуть оперативно оприлюднюватися та поширюватися усіма доступними каналами. 

Зокрема, передбачається тісна інтеграція порталу РегіоНет із найбільш поширеними соціальними мережами та сервісами (Facebook, Google+, Linkedin та ін.). 

Важливою особливістю РегіоНет є те, що концепція Мережі передбачає відмову від споживацького підходу. Як правило, учасники подібних мереж сподіваються на те, що організатори та донори діятимуть за них: навчати, подавати приклад, забезпечувати ресурсами тощо. 

Натомість, у РегіоНет планується зібрати активних та ініціативних людей, які здатні до самостійних практичних дій. Мережа лише дасть їм можливість підвищити власну кваліфікацію, налагодити спілкування, об’єднати за потреби зусилля, заявити про себе та проявити себе. 

Кожен учасник для забезпечення успішної участі у Мережі буде змушений проявляти активність, бути ініціативним, вмотивованим, діяльним та відкритим для співпраці. Саме на таких фахівців зорієнтована концепція РегіоНет. 

Регламент Мережі спонукатиме учасників до:

 • підвищення професійного рівня та своєчасної актуалізації даних власного профілю
 • активної та результативної участі в заходах Мережі
 • активного практичного застосування своїх знань та навичок\
 • активної участі у професійних дискусіях з метою впливу на вироблення політики.

Дотримуючись формату Мережі, кожен учасник Мережі може отримати відчутні вигоди від участі у РегіоНет, зокрема:

 • можливість суттєво підвищити свій професійний рівень
 • можливість перейняти досвід та знання інших учасників, об’єднувати за потреби зусилля для вирішення комплексних задач
 • можливість впливати на політику у обраній сфері через участь у професійних дискусіях та заходах Мережі
 • можливість поінформувати цільову аудиторію про свої уміння та досвід, здійснити ефективну промоцію та маркетинг власних продуктів/послуг
 • доступ до передової бази знань та кращих практик.

Створення та організаційне забезпечення діяльності Мережі

Мережа РегіоНет створюється у рамках технічного завдання Проекту «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (ППРРУ), яке затверджено відповідною угодою між Урядом України та Європейською Комісією.

Відповідно до цього технічного завдання, забезпечення заходів зі створення й налагодження діяльності РегіоНет покладається на Секретаріат, який утворюється при Проекті ППРРУ.

Для забезпечення якомога ефективнішої діяльності РегіоНет, за участю головних заінтересованих осіб утворюється Рада (інституційних) партнерів.

До участі у Раді будуть запрошені представники:

 • всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
 • профільних міністерств
 • профільних комітетів Верховної Ради
 • провідних навчальних закладів (НАДУ тощо)
 • Національного інституту стратегічних досліджень
 • провідних недержавних експертних центрів.

Очікується, що по завершенню терміну Проекту ППРРУ (з середини 2016 року), а можливо й раніше діяльність РегіоНет отримає необхідну підтримку від заінтересованих осіб та/чи програм технічної допомоги і Секретаріат Мережі продовжить функціонувати при Українській асоціації районних та обласних рад.

Етапи формування та розвитку РегіоНет:

На першому етапі (кінець 2013 – початок 2014 року) Мережа у результаті першого відбору має об’єднати приблизно 200-300 учасників з усіх регіонів України.

У середньостроковій перспективі (до 2016 року) кількість учасників Мережі має за результатами одного чи декількох наступних відборів збільшитися орієнтовно до 500 осіб.

Надалі щороку Мережа може поповнюватися новими учасниками.

Очікуваний ефект від діяльності РегіоНет:

Після завершення етапу становлення, РегіоНет стане невід’ємним елементом системи інституційного забезпечення сфери регіонального та місцевого розвитку. 

Мережа РегіоНет:

 • є автономною, гнучкою, динамічною і сталою професійною спільнотою
 • є цікавою для органів самоврядування та/чи органів виконавчої влади усіх рівнів (національного, обласного, районного, міст, сіл, селищ) та усіх заінтересованих сторін як ефективний інструмент регіонального та місцевого розвитку 
 • є цікавою для учасників, які таким чином матимуть змогу задовольнити свої професійні амбіції, об’єднуючи за потреби зусилля 
 • складається з «агентів реформ», оскільки учасники Мережі добре розуміють стан справ у обраній сфері, потреби та перспективи її реформування 
 • дає можливість налагодити нові міжрегіональні взаємодії, сприяє суспільному згуртуванню країни через згуртування людей: співпрацю між учасниками, обмін фахівцями між регіонами тощо
 • проекти розвитку Мережі мають синергію з іншими проектами/програмами технічної допомоги у сфері регіонального та місцевого розвитку, децентралізації
 • Мережа є «біржею» продуктів/послуг її учасників, забезпечує їх ефективну промоцію
 • Мережа формує/створює стандарти продуктів/послуг у обраній сфері
 • Мережа надає підтримку інституціям, що діють у обраній сфері
 • Мережа взаємодіє з іншими мережами та спільнотами: платформами дистанційного навчання, експертними об’єднаннями, спільнотами практиків тощо
 • Мережа співпрацює з подібними професійними мережами в інших країнах.