Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Проектний підхід

 

Методологія та інструментарій

 

 

 

 


 

Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання

Глосарій має на меті допомогти уніфікації термінології з моніторингу і оцінювання у відповідності до міжнародної практики, сприяти поширенню практики оцінювання в Україні. Даний глосарій – ще один крок на шляху до уніфікації термінології.

Видання підготовлено та надруковано в рамках проекту «Розробка та погодження основних термінів з моніторингу та оцінювання в Україні» («Development and adjustment of key M&E terminology in Ukraine»), за сприяння Швейцарського бюро співробітництва в Україні, та у співпраці з Українською асоціацією оцінювання і громадською організацією Центр «Соціальні індикатори».

Рік видання – 2014 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Керівництво з управління проектним циклом

Видання підготовлено в рамках Європейська Комісія – EuropeAid.

Рік видання – 2004 
Мова документу – українська

 

 

Завантажити документ

 


Финансирование Европейского Союза для региона Соседства и России

В Справочнике по разделам представлена следующая информация: об инструментах финансирования, Тематических инструментах, о том, как Представительства ЕС в разных странах обеспечивают сотрудничество, как распределяются средства, о грантах и контрактах, бюджетной поддержке и трансграничном сотрудничестве. Также вниманию читателей предлагается обзор механизмов поддержки правительств соседних стран в их реформаторских усилиях. Кроме того, из Справочника можно узнать о кредитных учреждениях, например, о Европейском инвестиционном банке, а также здесь перечислены некоторые финансируемые ЕС в настоящее время проекты, чтобы читатели были в курсе имеющихся предложений.   Помимо этого, в Справочник включает в себя глоссарий по финансированию ЕС и ссылки на дополнительную информацию. Глоссарий занимает пять страниц, и его можно распечатать как отдельный документ. 

Данный справочник является одним из серийных изданий Инфоцентра Европейского соседства.

Рік видання – 2013 
Мова документу – російська

Завантажити документ


 

European Union funding for the Neighbourhood and Russia

The handbook is divided into: the funding instruments, how EU Delegations deliver cooperation, the Thematic Instruments, How Funds are Allocated, Grants and Contracts, Budget Support and Cross Border Cooperation. It also looks into how governments in the Neighbourhood partner countries are supported to bring about the change. The handbook also looks at institutions offering lending, like the European Investment Bank, and lists some ongoing funded projects giving the reader an idea of what’s available. The handbook also includes a glossary of EU funding terms, with links to where one can find out more. Spread over five pages, the EU Funding Glossary can be printed out separately making it a stand-alone product.

This handbook is part of a series of publications produced by the EU Neighbourhood Info Centre. 

Рік видання – 2013 
Мова документу – англійська

Завантажити документ


 

Внешние источники финансирования, которые доступные нашим громадам

 

Рік видання – 2010
Мова документу – російська

Завантажити документ

 

 

 

 

  


 

Рекомендації щодо отримання доступу до донорського та інвестиційного фінансування

Цей посібник призначений для використання широким колом осіб, компаній та державних структур, що беруть участь у розробці, плануванні та впровадженні заходів, спрямованих на регіональний розвиток в Україні. Цей посібник розроблено у якості практичного інструменту залучення джерел фінансування відповідних заходів та проектів. Цей посібник також може бути корисним для працівників галузевих міністерств, обласних та місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, а також партнерів проектів (бенефіціарів) програм міжнародної технічної допомоги.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ


П’ять вдалих кроків до європейського проекту. Посібник

В посібнику описані етапи такі підготовки європейських проектів, як пошук інформації, розробка ідеї проекту, підготовка опису проекту, складання бюджету, подання проектної заявки.

Видання підготовлено в рамках Проекту «Підтримка локальних спільнот України в залученні європейських фондів», що співфінансується МЗС РП в рамках Програми «Польська Допомога 2009»

Рік видання – 2009 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку

У посібнику на основі системної інтеграції новітніх знань, викладених в стандартах «Основні засади з питань управління проектами», «Управління проектами та програмами» та «Основи визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами» та практики отриманої в ході впровадження стратегій розвитку Закарпатської та Запорізької областей розкрито зміст, технологію та організаційні аспекти діяльності з управління проектами в рамках реалізації стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Надруковано за фінансової підтримки уряду Канади наданої через Канадське Агенство Міжнародного Розвитку (КАМР).

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2010 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Розроблення і управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник

Пропоноване видання є практичним посібником з розроблення та управління про­ектами у публічній сфері. У ньому системно наведено інструментарій розроблення проек­тів відповідно до вимог, встановлених Європейською Комісією у Керівництві з управління проектним циклом. Особлива увага приділена опису інтегрованого та логіко-структурно­го підходів, ідентифікації проблеми, встановленню зацікавлених осіб проекту, плануван­ню та управлінню реалізацією проекту.

Посібник призначений державним службовцям, посадовим особам місцевого само­врядування, слухачам і викладачам системи підвищення кваліфікації та магістерських про­грам з державного управління, працівникам громадських організацій.

Видання підготовлено Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO»

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Практичний посібник з оцінки державних інфраструктурних інвестиційних проектів

Цей посібник розроблений як практичний порадник щодо проведення фінансово-економічного аналізу великих інфраструктурних проектів в Україні. Він призначений для використання авторами проектів у муніципалітетах та інших державних органах/відомствах у процесі підготовки до отримання грантів з запропонованого Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Посібник також містить огляд процедур проведення тендерів і укладання контрактів, тому що очікується, що він застосовуватиметься до проектів, фінансованих із ДФРР, згідно з правилами закупівель ЄС.

Практичний приклад 1. Інвестиційний проект станції очищення стічних вод 
Практичний приклад 2. Промислова інвестиція 
Практичний приклад 3. Інвестиція в автомагістраль

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад

Цей посібник підготовлено з метою надання практичної допомоги зацікавленим у написанні заявок на отримання органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та іншими організаціями фінансування від міжнародних фінансових інституцій для проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури територіальних громад сіл, селищ, міст, районів чи областей.

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики в співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) й Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2009 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Посібник з оцінки інвестицій

Практичний посібник для використання державними посадовцями (центрального або місцевого рівня) при проведенні фінансового аналізу та економічного аналізу витрат і вигід великих інфраструктурних проектів.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні».

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 

 


Рекомендовані коефіцієнти перерахунку для використання в аналізі витрат і вигід великих інфраструктурних проектів в Україні (Частина «Практичного посібника з оцінки державних інфраструктурно-інвестиційних проектів в Україні»)

У цьому звіті викладена запропонована методологія розрахунку найважливіших із цих коефіцієнтів перерахунку та використання найкращих наявних на цей час даних, запропоновані коефіцієнти перетворення для використання в Україні у проведенні аналізу витрат і вигід проектів, які подають заявки на грантове фінансування ЄС і фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Пропонується також користуватися цими коефіцієнтами перетворення спільно з «Практичним посібником з оцінки державних інфраструктурно-інвестиційних проектів в Україні», також підготовленим проектом ПСРРУ.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні».

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ


Project Cycle Management Guidelines

These Guidelines have been prepared to support ongoing improvements in the quality of EC development assistance. Quality is defined primarily in terms of the relevance, feasibility and effectiveness of the programmes and projects supported with EC funds, including how well they are managed.

More specifically, the Guidelines aim to support good management practices and effective decision making throughout the project management cycle – from programming, through to identification, formulation, implementation and evaluation. The Guidelines aim to promote consistency and clarity of approach, while allowing for the operational flexibility required of a dynamic and diverse external assistance programme.

These Guidelines have been prepared for the European Commission by the staff of the Aid Delivery Methods Helpdesk with the support of, and input from, a significant number of staff within the European Aid Cooperation Office (EuropeAID).

Издание в рамках EuropeAid.

Рік видання – 2004 
Мова документу – англійська

Завантажити документ


Project Cycle Management. Technical Guide

The purpose of this manual is to create a new synergy by bringing together project management practices and socio-economic and gender issues within the conceptual framework of SEAGA. This is achieved by drawing on other theoretical perspectives and methods including project cycle management, the logical framework, rapid appraisal techniques, participatory approaches, and gender analysis and stakeholder identification.

Prepared by Clare Bishop in collaboration with the Socio-economic and Gender Analysis (SEAGA) Programme.

Рік видання – 2001 
Мова документу – англійська

Завантажити документ

 


 

Додаткові матеріали

Практичний посібник із впровадження компоненту з енергоефективності проекту МРГ-ІІ. Енергоефективні технології та відновлювальні джерела енергії

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

 Завантажити документ

 

 


Методичний посібник для учасників Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2013 році

Рік видання – 2013 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 

 

 

 

 


Практичний посібник для організацій громад з питань фінансово-господарської діяльності при впровадженні мікропроектів МРГ ІІ

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ 

 

 

 

 

 


Система підготовки та реалізації проектів у Львівській міській раді та її виконавчих органах

Мова документу – українська

Завантажити документ

 

 

 

 

 

 


Яких знань та інформації не вистачає для реалізації проекту? Результати опитування ОБГ, які працюють в рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні - DesPro»

Результати опитування ОБГ, які працюють в рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні - DesPro».

Опитування проведено в рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні - DesPro».

Рік видання – 2009 
Мова документу – українська

 Завантажити документ

 


Матеріали семінару «Міжнародні стандарти оцінювання інфраструктурних проектів»

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Інфраструктурні проекти - оцінка інвестицій

Оцінка інвестицій

Завантажити документ