Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Проектна діяльність

Технічне завдання  Проекту ППРРУ передбачає низку очікуваних результатів:

  1. Розроблена Урядом державна політика регіонального розвитку, в т.ч., необхідні для її здійснення та фінансування законодавчі та адміністративні інструменти;
  2. Розроблено та ухвалено оновлену Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 р. та План заходів для впровадження цієї стратегії;
  3. Впроваджено проекти регіонального розвитку;
  4. Вдосконалено систему підвищення потенціалу, створено та запущено мережу фахівців-практиків з питань регіонального розвитку.

Конкретні завдання включають:

  • Удосконалення статистичної бази та показників оцінки регіонального економічного розвитку
  • Актуалізація та реалізація добре скоординованих державної та регіональних стратегій розвитку
  • Розробка програм подолання депресивності територій, відповідно до статті 11 Закону України «Про стимулювання регіонального розвитку»
  • Аналіз усіх регіональних стратегій розвитку та механізмів їх реалізації в Україні
  • Підтримка національних та регіональних влад у розробці планів реалізації стратегій регіонального розвитку
  • Ідентифікація та реалізація проектів регіонального розвитку