Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Команда Проекту

Колін Меддок

Керівник групи експертів

Колін родом із Ньюфаундленду, острів на східному узбережжі Канади. Більше 25 років він успішно реалізував безліч завдань у широкому діапазоні функціональних областей, останнім часом його діяльність пов'язана з регіональним та економічним розвитком. У цій сфері він працював маркетинг-радником з питань підприємництва Ірландії в 90-х роках, коли Ірландія саме була на стадії швидко розвитку, він був керівником групи експертів з регіонального економічного розвитку Азербайджану на початку 2000-х, ще до того як нафтова промисловість почала приносити прибутки, а також займався управлінням програмами регіонального економічного розвитку через Державно-приватне партнерство у східній частині Канади, поєднуючи державний та приватний сектори у Ньюфаундленді та Ірландії. Останні 10 років його діяльність в основному спрямована на надання консультацій з питань політики уряду в країнах колишнього Радянського Союзу, реформи та розвиток потенціалу громадських структур управління, розробку та реалізацію регіональних програм розвитку, донорську / координаційну допомогу, включаючи значний та передовий досвід у сфері регіонального розвитку. На даний момент, Колін є Керівником групи експертів проекту «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», що фінансується ЄС, який буде підтримувати урядові установи України для покращення їхнього розвитку за рахунок більш ефективної роботи політики регіонального розвитку. Діяльність, якою Колін займається останнім часом ґрунтується на більш ніж 8-річному досвіді роботи в Україні. Колін багато навчався, в тому числі він має ступінь магістра в галузі ділового адміністрування (MBA) Університету Макгілла (Монреаль), диплом у сфері досліджень міжнародного розвитку (розвиток економіки), а також ступінь бакалавра з хімії та азіатських досліджень. 

Зв'язатися з експертом

Юрій Третяк

Заступник керівника проекту, експерт з управління регіональним розвитком

Юрій є виконавчим директором Асоціації агенцій регіонального розвитку України (ААРРУ, заснована у 2001 р., одна з провідних мереж неурядових організацій України, яка охоплює всі регіони країни). Він має значний досвід роботи у консультаційних проектах та проектах технічної допомоги в Україні та країнах Центрально-Східної Європи.  Він є співредактором та співавтором низки публікацій, зокрема, «На шляху до Європи. Досвід українських Єврорегіонів», «Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України”, «Агенції регіонального розвитку: становлення та перспективи» та інших. Він був залучений в якості консультанта до розробки низки законодавчих ініціатив з питань регіональної політики в Україні. Також, Юрій був членом консультативних рад при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та Міністерстві економіки України, а також членом Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. 

Протягом останніх 15 років, Юрій набув значного досвіду з питань місцевого/регіонального розвитку завдяки:

  • управлінню, координації та наданні експертизи у більше ніж 30 проектах на національному, регіональному та місцевому рівнях у країнах Центральної та Східної Європи у відповідності з кращими практиками ЄС;
  • передачі знань та ноу-хау з регіональної політики та їх адаптації до контексту Східно Європейських країн; 
  • наданню консультацій національним/регіональним/місцевим органам влади та інституціям у країнах Східної Європи по різноманітним питанням регіонального розвитку (особливо, щодо управління циклом регіонального розвитку, який включає планування, фінансування, реалізацію, моніторинг та оцінку впливу, а також інституційний розвиток регіональної політики, та зміцнення спроможності); 
  • консультуванню щодо законодавчих, економічних та політичних умов щодо регіонального розвитку (у відповідності до кращих міжнародних практик та практик Європейського Союзу): 
  • створенню, управлінню та підвищенню інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій розвитку, в тому числі підготовки статутів, установчих договорів та внутрішніх інструкцій; 
  • участі у розробці стратегій регіонального розвитку та планів їх реалізації, підготовки аналітичних та статистичних баз даних для проведення соціально-економічного аналізу регіонів; 
  • програмуванню, фандрайзінгу та управлінню проектами регіонального розвитку починаючи з початкової фази до його завершення; підготовки проектних та тендерної пропозицій у відповідності до процедур ЄС та інших донорів; 
  • оцінці проектних пропозицій та моніторингу реалізації проектів економічного розвитку (фінансованих донорами); 
  • участі у створенні та управлінні партнерствами регіонального та місцевого розвитку та мереж індивідуальних експертів та інституцій (напр. агенцій регіонального розвитку).

Зв'язатися з експертом

Бернар Вендел

Експерт з питань фінансування та виконання проектів

Бернард має величезний досвід (більше 30 років) у сфері фінансового менеджменту / організації банківських операцій, фінансового інжинірингу, банківських операцій на ринку капіталу. Він розпочав свою діяльність у країнах ЄС (Франція) у групі «Креді Аґріколь» і почав передавати свій досвід різним країнам СНД з початку 1990-х років; він також опікувався створенням регіональних фінансових систем і структур у країнах СНД: створення кооперативів агробізнесу (Фонд регіонального розвитку), кредитних кооперативів; створення фондів як інструментів стратегічного фінансування для зміцнення структур регіонального розвитку та управління ними; розбудова потенціалу та інституційний розвиток: консультування й навчання представників вищого керівництва у країнах СНД у сфері управління капітальними активами, функціонування фінансових ринків, принципів управління з метою зміцнення процесу розбудови інституцій; розробка та впровадження інструментів стратегічного фінансування на підтримку структур регіонального розвитку. Він добре розбирається у процедурах надання підтримки з боку Європейської Комісії та в управлінні циклом проектів.

Бернард має значний досвід консультування фізичних та юридичних осіб з управління капітальними активами (у сфері розробки та застосування депозитних та ощадних продуктів), а також досвід вивчення та аналізу підприємств малого й середнього бізнесу та заявок регіональних органів влади на фінансування інвестицій. Він має значний досвід розробки та впровадження ІТ-інструментів для забезпечення належного фінансового управління відповідними структурами (фондами регіонального розвитку, кооперативами та регіональними банківськими структурами).

Зв'язатися з експертом