Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Як підготувати проект регіонального/місцевого розвитку для отримання фінансування з боку ЄС

Grants_Facility

 

 • Подумайте про проблеми, що існують у вашій громаді/місті/регіоні

До цього завдання можна підійти з двох позицій: або пошукати проблеми та "вузькі місця", що стримують регіональний розвиток вашої території, або визначити перспективи розвитку, що залишаються "невідкоркованими" через нестачу грошей чи необхідних знань. У будь-якому разі результати ваших пошуків мають відноситися до соціально-економічного розвитку вашої громади, зокрема якості життя, зайнятості населення, тощо.

 • Розгляньте зацікавлені сторони, яких стосується знайдена проблема

Наступним кроком слід осмислити, кого саме стосується визначена вами проблема, і хто зацікавлений (або незацікавлений) у її вирішенні. Аналіз зацікавлених сторін важливий для визначення потенційних союзників, опонентів, ресурсів та отримувачів вигоди. Після цього вам необхідно провести формальні або неформальні консультації з цими сторонами, щоб зібрати максимальну інформацію та зрозуміти, як вони бачать проблему.

 • Створіть перелік ідей для потенційних проектів

Скоріше за все ви знайдете більш ніж одну проблему для вирішення та більш ніж одну ідею для реалізації. Крім того, аналіз кожної первинної проблеми та побудова дерева проблем може привести до ідентифікації додаткових проблем, якими ви захочете зайнятися в рамках окремих проектів. Щоб відслідковувати цю роботу, ви можете створити перелік потенціальних ідей для проектів. Не забудьте звірити ці проектні ідеї зі стратегією розвитку вашого регіону та переконатися, що вони вписуються в регіональні стратегічні плани.


На пізнішому етапі, коли ви просунетесь в аналізі кожної проблеми та визначенні конкретних проектів, у вас буде достатньо інформації для створення карток проектів та започаткування власної бази даних, які допоможуть вам швидко реагувати на можливості, що виникатимуть (конкурси, тощо). Проекти, підготовлені для конкретних конкурсів, але не відібрані для фінансування, також можуть зберігатися разом із аналітичними та довідковими матеріалами у цій базі даних на випадок оголошення нових конкурсів.

 • Регулярно перевіряйте веб-сайт Представництва ЄС

Конкурси заявок Представництва ЄС для Україні оголошуються на наступному сайті:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/funding_opportunities/grants/index_uk.htm
Не забувайте регулярно перевіряти його (наприклад, раз на тиждень), щоб вчасно помітити оголошення та мати достатньо часу для підготовки вашої заявки.

 • Завантажте пакет заявки

Як тільки буде оголошено конкурс заявок, на сайті Представництва ЄС з'явиться пряме посилання на відповідну сторінку EuropeAid, де ви знайдете ряд документів відносно саме цього конкурсу, зокрема Посібник для подавачів (Guidelines), форму заявки, різні додатки та повідомлення. Будь ласка, завантажте весь заявочний пакет та перегляньте всі документи перш ніж починати підготовку заявки.

 • Перевірте чи відповідають ваші ідеї вимогам конкурсу

Читання заявочного пакету допоможе вам перевірити чи відповідає ваша проектна ідея рамкам та вимогам конкретного конкурсу заявок. Вам треба перевірити прийнятність вашої ідеї відносно пріоритетів, цільових груп та очікуваних результатів проекту, прийнятність подавача та співподавачів, фінансові умови (зокрема прийнятні витрати, можливість видавати міні-гранти третім сторонам, розмір та вид власного внеску), документи, які треба подавати, тощо. Варто звернути увагу на часові рамки конкурсу, зокрема крайні терміни для питань щодо конкурсу, подання концептуальної ноти та повної форми заявки, відбір та підписання грантового контракту, очікуваний початок та завершення проекту. Не забувайте, що ваша проектна пропозиція має відповідати як вимогам конкурсу заявок, так і стратегії розвитку вашого регіону.

 • Створіть робочу групу

В ідеалі така робоча група має включати людину з досвідом управління проектами та/або підготовки проектів, а також спеціаліста з фінансових питань чи бухгалтера. Вам також треба залучити партнерів, яких ви знайшли під час консультацій із зацікавленими сторонами. Вони можуть стати вашими співподавачами або асоційованими партнерами в конкурсі.

 • Використовуйте підтримку проекту ППРРУ

Подивіться наш сайт, щоб дізнатися, яку підтримку пропонує потенційним подавачам проект ППРРУ – інформаційні сесії, довідкову службу, консультації, посібники, тощо. Для основного складу вашої робочої групи участь у заходах, спеціально адаптованих до потреб підготовки концептуальних нот, може виявитись корисною.

 • Проаналізуйте ситуацію та напишіть текст Концептуальної Ноти

Ми рекомендуємо користуватися методологією, розробленою проектом ППРРУ , для проведення Аналізу ситуації та Аналізу проблем, створення Дерева проблем та формулювання Цілей проекту. Аналіз стратегій, що випливають із Дерева цілей, допоможе вам прийняти рішення щодо виділення окремих "гілок" в інші проекти та фокусування на тих, якими ви хочете займатися саме в цьому проекті. Дотримуйтесь запропонованої методології , щоб провести аналітичний етап проекту, потім перевірте здійсненність проекту через контроль логіки втручання: узгодженість цілей, результатів та дій, а також припущень – можете заповнити для цього першу та останню колонку логічної матриці (Додаток С) . Заповніть форму Концептуальної Ноти на основі розроблених вами матеріалів.

 • Зареєструйте свою установу чи організацію в ПАДОР

ПАДОР (Potential Applicant Data Online Registration) – це база даних EuropeAid, яка містить інформацію про всі організації, що подаються на гранти Європейського Союзу. Вам треба зареєструватися в ПАДОР та завантажити ряд документів (статут, фінансові звіти), щоб отримати ідентифікаційний номер, який ви маєте позначити у вашій заявці.

 • Завершіть Концептуальну Ноту та відішліть її на адресу, вказану у Посібнику для подавачів

Після реєстрації у ПАДОР та завершення Концептуальної Ноти перевірте свою заявку (на цьому етапі подається лише Концептуальна Нота, ніяких інших документів чи додатків не вимагається). У формі заявки є контрольний перелік, який допоможе вам переконатися, що ваша заявка відповідає всім адміністративним вимогам. Не забудьте включити підписані оригінали та/чи копії згідно з указівками Посібника для подавачів. Надішліть свій конверт, як вказано у Посібнику.

 • Якщо вас відібрано на першому етапі, почніть розробку Повної форми заявки

У випадку якщо вашу Концептуальну Ноту буде відібрано на першому етапі конкурсу, ви отримаєте сповіщення від Представництва ЄС в Україні із запрошенням до подання Повної форми заявки. Як тільки ви отримали таке сповіщення, ви можете продовжити розробку проектної пропозиції.

 • Розробіть логічну матрицю свого проекту (Додаток C заявочного пакету)
 • Розпишіть план дій та розрахуйте необхідні ресурси
 • Продумайте структуру управління та реалізації проекту, визначте ролі подавача, співподавачів та всіх партнерів у цьому проекті
 • Опишіть пропоновану команду проекту
 • Розробіть бюджет вашого проекту (Додаток В заявочного пакету)

Для розробки проектної пропозиції використовуйте Посібник з розробки Повної форми заявки, підготовлений проектом ППРРУ. Не забувайте перевірити, які ще види підтримки надає проект ППРРУ – практичні тренінги, консультації, довідкова служба, тощо.

 • Заповніть Повну форму заявки

Скористайтеся Інструкцією щодо заповнення Повної форми заявки, розробленою проектом ППРРУ. Перевірте узгодженість Повної форми заявки (Додаток А), Бюджету (Додаток В) та Логічної матриці (Додаток С). Зверніться до посібників та презентацій, розроблених проектом ППРРУ, щоб перевірити методологію та типові помилки, що допускають подавачі.

 • Підпишіть декларації

Заявка містить декларації подавача, співподавача та афілійованої структури (Declaration, Mandate, Statement). Переконайтеся, що ці документи підписані вашою організацією (подавачем) та всіма партнерами (співподавачами та афілійованими структурами).

 • Перевірте та відішліть вашу заявку

Підготуйте заявочний пакет, до якого мають увійти Додаток А (Повна форма заявки), Додаток В (Бюджет) і Додаток С (Логічна матриця), та перевірте його за допомогою запропонованого у заявці контрольного переліку. Підготуйте конверт згідно з вимогами Посібника для подавачів та відішліть свою заявку.