Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Загальні питання

Регіональний розвиток за своєю суттю є концепцією економічною, а не політичною чи адміністративною. У його рамках враховується взаємний вплив економічної діяльності та інтеграції ринків на територіально-географічні об’єкти.

Розвиток визначається, планується та здійснюється майже завжди на рівні цілих країн на основі державних інвестиційних ресурсів, якими зазвичай розпоряджаються загальнодержавні міністерства.


 

Практичні підходи та механізми

Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід

У цій публікації викладено деякі проблеми нормативного регулювання формування та здійснення регіональної політики в Україні в контексті досвіду низки європейських держав – нових членів Європейського Союзу.

Важливою складовою роботи є виклад в українському перекладі окремих нормативно-правових актів деяких європейських держав, а також США та Канади. Тут також розміщено проект Закону України «Про засади державної регіональної політики», який було підготовлено міжвідомчою робочою групою під керівництвом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України із залученням українських та іноземних експертів та підтримкою Інституту громадянського суспільства.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 (видання друге, доповнене) 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Державна регіональна політика: від асиметрії до солідарності (робочий зошит) 

Пропоноване видання є інформативним продуктом у сфері державної регіональної політики. У ньому зібрано та систематизовано матеріали досліджень та законопроектів у царині державної регіональної політики та регіонального розвитку.
Цей «зошит» передусім орієтований на потреби народних депутатів України, їх помічників-консультантів та всіх, хто готує законопроекти чи робить їх аналіз.

Видання здійснене за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO», який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC) та впроваджується Швейцарським Центром
Ресурсів та Консультацій з Питань Розвитку (Skat).

Рік видання – 2013
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей

Цей короткий модуль підготовлено на основі кращого європейського та українського досвіду формування реалізації політики розвитку в регіонах, а також на основі аналізу українського законодавства та особливостей його застосування в реальному часі.
Розраховано на носіїв змін, які зможуть сприйняти новітні ідеї регіональної політики та політики регіонального розвитку застосувати їх в реальному житті.

Видання здійснене за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Рік видання – 2012
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

 Врегулювання діяльності місцевої влади та її органів: проекти тип. місц. нормат. актів

У роботі наведені приклади документів із врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проект типового регламенту міської ради, проект типового положення про комісії міської ради, а також рекомендації, як організувати та провести слухання в комісії міської ради. Адресовано депутатам місцевих рад, громадським активістам, громадським організаціям та партійним осередкам, що діють у громадах.

Видання здійснене за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Рік видання – 2011
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС

Публікація складається з чотирьох основних розділів:

 1. Досвід Польщі у формуванні політики регіонального розвитку
 2. Регіональний розвиток і регіональна політика Словаччини
 3. Досвід Угорщини у формуванні політики регіонального розвитку
 4. Підсумковий звіт про досвід формування політики регіонального розвитку країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до Європейського Союзу

Видання цієї книги здійснено за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2006
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Розвиток економічно проблемних територій: міжнародний досвід

У дослідженні здійснено аналіз механізмів підтримки розвитку економічно проблемних територій у Канаді, США, ЄС та, зокрема, Угорщині. Основна увага зосереджена на огляді законодавчого забезпечення досліджуваної сфери, критеріїв визначення економічно проблемних територій, організаційної структури підтримки розвитку, різноманітних методів розвитку економічно відсталих територій та формату надання державної фінансової допомоги на ті чи інші напрями розвитку.

Видання цієї книги здійснено за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2007 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Конкурентоспроможність територій. Науково-практичний посібник

Посібник має на меті дати читачу першу загальну і деяку спеціальну інформацію з питань конкурентоспроможності територій, яка може бути використана для практичної роботи в регіонах щодо оцінки їх конкурентоспроможності і підготовки стратегій регіонального розвитку, регіональних програм підвищення конкурентоспроможності, а також надати відповідні рекомендації представникам органів влади, територіальних громад та іншим зацікавленим особам щодо використання системного підходу при формуванні і реалізації стратегії розвитку регіону, що забезпечувала би високий рівень конкурентоспроможності.

Видання виготовлено за підтримки Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» та Програми Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ) в Україні "Сприяння економічному розвитку та зайнятості в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Реформа територіальної організації влади

Монографія присвячена правовим, фінансовим та організаційним аспектам реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формуванню їх нової просторової основи. Викладено аргументи на користь необхідності таких змін, досить ґрунтовно описано теоретичні основи адміністративно-територіального устрою, умов створення адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, фінансові обмеження. Новизна полягає в пропозиції формування бюджетної та галузевої політики на основі методу модельних адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено аналіз практичного моделювання громад та районів. Подано критерії розмежування повноважень між державою та самоврядуванням, між рівнями самоврядування та територіальними органами виконавчої влади, основи організації виконавчої влади на території. Даються рекомендації з практичного втілення наробок.

Видання здійснене за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO», який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC) та впроваджується Швейцарським Центром Ресурсів та Консультацій з Питань Розвитку (Skat).

Рік видання – 2013 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Методичні матеріали щодо визначення рейтингової оцінки конкурентоспроможності регіонів

Підвищення конкурентоспроможності територій України в умовах глобалізації та подолання наслідків фінансово-економічної кризи є найактуальнішим питанням сьогодення. Формування Стратегій та програм підвищення конкурентоспроможності міст, районів, областей має базуватись на комплексній оцінці як конкурентних переваг території, так і факторів, що перешкоджають сталому розвитку. Запропоновані методичні матеріали містять загальні рекомендації щодо оцінки рівня конкурентоспроможності територій.

Видання здійснене за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Региональное развитие – современные понятия, подходы на национальном и местном уровне

Презентационные материалы учебного курса, разработанные ОО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону». Освещают понятие региональной политики (ее объектов, элементов и методов), а также регионального развития. Рассматривают соотношение стратегии развития Украины с целевыми программами и региональными стратегиями.

Издатель: «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» 

Рік видання – 2010

Мова документу – російська

Завантажити документ

 


 

Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник

Навчальний посібник «Місцеве самоврядування та децентралізація» побудовано на основі практичних потреб представників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Матеріал посібника представлено у форматі «від теорії до практики», «від загального до часткового». Посібник містить короткий аналіз історії становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні, інформацію про спроби реформування системи місцевого самоврядування та аналіз причин невдачі цих спроб, а також про нові концептуальні розробки у царині реформи місцевого самоврядування. Робота містить конкретні рекомендації щодо способів врегулювання діяльності місцевої ради та її органів, перелік найбільш вживаних термінів, що використовуються у законодавстві про місцеве самоврядування, пояснення щодо застосування законодавства у сфері регуляторних актів.

Видання цієї книги здійснено в рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO»

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні

У публікації подано результати аналізу інституційного забезпечення вироблення та впровадження державної регіональної політики та практики взаємодії органів влади в Україні, зокрема проаналізовано теоретичні засади регіональної політики та регіонального розвитку, ролі та повноваження центральних та місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, недержавних інституцій щодо формулювання та реалізації державної регіональної політики, досвід запровадження в Україні таких інструментів регіонального економічного розвитку як спеціальні (вільні) економічні зони, території пріоритетного розвитку, державні цільові програми тощо, а також представлено рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення регіональної політики в Україні.

Видання цієї книги здійснено за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2007 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку територій: зарубіжний та український досвід

У дослідженні здійснено аналіз механізмів інституційної підтримки інвестиційного й інноваційного розвитку регіонів. Воно побудоване з врахуванням послідовності дій при здійсненні інвестиційно-інноваційного розвитку: методологія ідентифікації бізнесового клімату, створення агенцій просування інвестицій нового зразка, формування інноваційної політики та високого рівня інституцій сприяння розвитку інновацій і здійсненню технологічних трансфертів.

Видання цієї книги здійснено за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA).

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Як створити життєздатну Агенцію місцевого розвитку. Практичний посібник для українських міст та районів

Даний посібник призначено для всіх суб’єктів – від громадян до органів влади та самоврядування – зацікавлених у створенні ефективного і сучасного інструментарію місцевого розвитку. Використовуючи надані рекомендації, зібрані знання і досвід, потенційні суб’єкти і вигодонабувачі можуть об’єднати зусилля та ресурси для вирішення найбільш пріоритетних завдань розвитку своїх територій. Посібник надає інформацію про найбільш важливі аспекти створення та діяльності Агентства місцевого розвитку (АМР): інституційні, функціональні, правові, операційні. Також, в додатках надані приклади деяких важливих для створення та роботи АМР документів.

Публікація підготовлена на замовлення Проекту ЄС/ПРООН «Підтримка регіонального розвитку Криму».

Рік видання – 2013 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Как создать жизнеспособное Агентство местного развития. Практическое руководство для украинских городов и районов

Данное руководство предназначено для всех субъектов процесса местного и регионального развития, и в первую очередь — представителей местных органов власти и органов местного самоуправления, заинтересованных в создании эффективного инструментария местного развития. В руководстве представлена информация о наиболее важных аспектах создания и деятельности Агентств местного развития в Украине: функциональных, правовых, операционных. Кроме того, в нем приведены примеры важных для создания и организации работы Агентства местного развития документов.

Публикация подготовлена по заказу Проекта ЕС/ПРООН «Поддержка регионального развития Крыма».

Рік видання – 2013 
Мова документу – російська

Завантажити документ

 


 

Посібник з організації та діяльності агенцій регіонального розвитку

Призначення цього Посібника – забезпечити відповідність діяльності агенцій регіонального розвитку (АРР) законодавству України з регіонального розвитку, враховуючи сферу компетенції АРР, їхні права і обов’язки. Він також повинен забезпечити обізнаність персоналу АРР та інших зацікавлених сторін із внутрішніми процедурами організації та управління АРР.

Цілі цього Посібника є наступними:

 • описати внутрішні процедури, що їх має дотримуватися персонал АРР;
 • забезпечити дотримання внутрішніх процедур персоналом АРР;
 • забезпечити реалізацію всіх повноважень, прав і обов’язків АРР; 
 • надати інституційні настанови персоналу АРР;
 • надати огляд функціонування АРР тим, хто прямо або опосередковано задіяний у заходах з регіонального розвитку.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Типові завдання структурних одиниць та концепція Агенції Регіонального Розвитку

Даний документ містить концепцію агенції регіонального розвитку для України та опис завдань по кожному підрозділу агенції:

 • відділу стратегій та планування;
 • відділу управління проектами та програмами;
 • відділу послуг підтримки бізнесу.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні».

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Посібник з підготовки бізнес-плану агенції регіонального розвитку

Цей документ має допомогти керівництву Агенції регіонального розвитку (АРР) підготувати бізнес-план АРР. Бізнес-план є обов’язковим згідно з Законом України «Про засади державної регіональної політики» та Типовим положенням. Він вважається найважливішим управлінським документом АРР.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Посібник з оцінки ефективності роботи агенції регіонального розвитку

Цей документ був підготовлений для того, щоб надати агенції регіонального розвитку (АРР) керівні настанови щодо порядку проведення і підготовки оцінки ефективності роботи. З цією метою він має:

 • сприяти підготовці проведення оцінки ефективності роботи;
 • надати схему звіту про оцінку ефективності роботи;
 • забезпечити порівнянність звітів про оцінку ефективності роботи різних АРР;
 • забезпечити однакову якість оцінки ефективності роботи різних АРР.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні".

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Додаткові матеріали

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду: умови та перешкоди

Цей документ підготовлений Міжнародним центром перспективних досліджень на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. Його мета – оцінити наявні в Україні нормативно-правові та інституційні умови і перешкоди для застосування підходу до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, на основі досвіду реалізації проектів Програми розвитку ООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги в Україні. Місцевий розвиток розглядається як діяльність представників різних груп інтересів (місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємців, активістів і мешканців загалом тощо), спрямована на підвищення якості життя в цілому чи окремих її компонентів на місцевому рівні (у тому чи іншому населеному пункті, місцевості).

Це видання підготовлено за фінансової підтримки Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом, спів-фінансується та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Практичний посібник для організацій громад

Мета цього посібника допомогти організувати громаду (органи самоорганізації населення, кооперативи, організації співвласників багатоквартирних будинків, об’єднання громадян) від етапу створення організації, розбудови спроможності громади, спільного планування до реалізації планів та забезпечення сталості послуг.

Це видання підготовлено в межах виконання проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Рік видання – 2012 
Мова документу – українська

Завантажити документ