Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Залучення інвестицій

Для досягнення більш динамічного економічного розвитку міст та регіонів, для зміцнення тенденції до подолання злиденності та підвищення добробуту громадян, органи влади та місцевого самоврядування мають опиратись не тільки на внутрішні, але також і на зовнішні ресурси.
Найпростішим, з огляду на витрати коштів та зусиль на залучення, але в той же час і ефективним ресурсом для забезпечення економічного росту, який доступний на місцевому рівні, є Прямі іноземні інвестиції.


Методологія та інструментарій

Як залучати прямі іноземні інвестиції. Практичний посібник для українських міст та районів

Цей посібник “Як залучати прямі іноземні інвестиції” є практичним інструментом, основною ціллю якого є допомогти, перш за все, малим та середнім українським містам і районам налагодити системну та професійну діяльність із залучення інвестицій. При цьому він може бути однаково корисним особам, які займаються залученням інвестицій та приймають рішення на обласному та національному рівнях, для кращого розуміння потреб українських міст і надання їм необхідної підтримки.

Посібник містить вичерпну інформацію щодо основних етапів діяльності із залучення інвестицій: планування, підготовки інвестиційного продукту, проведення маркетингу території та пошуку інвесторів, а також обслуговування та пост-інвестиційної підтримки інвесторів.

Публикация подготовлена Проектом ЕС/ПРООН «Поддержка регионального развития Крыма».

Рік видання – 2013 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Как привлекать прямые иностранные инвестиции. Практическое руководство для украинских городов и районов

Данное руководство «Как привлекать прямые иностранные инвестиции» является практическим инструментом, главная цель которого помочь, в первую очередь, малым и средним украинским городам и районам наладить системную и профессиональную деятельность по привлечению инвестиций. При этом оно может быть одинаково полезно лицам занимающимся привлечением инвестиций и принимающим решения на областном и национальном уровнях, для лучшего понимания потребностей украинских городов и оказания им необходимой поддержки.

Пособие содержит подробную информацию об основных этапах деятельности по привлечению инвестиций: планировании, подготовке инвестиционного продукта, проведении маркетинга территории и поиска инвесторов, а также обслуживании и послеинвестиционной поддержке инвесторов.

Публикация подготовлена Проектом ЕС/ПРООН «Поддержка регионального развития Крыма».

Рік видання – 2013 
Мова документу – російська

Завантажити документ


 

Как привлекать прямые иностранные инвестиции

Издание в рамках World Bank Group (FIAS).

Рік видання – 2011 
Мова документу – російська

Завантажити документ

 

 

 

 


Мировые образцы наилучшей практики привлечения инвестиций – 2012 (Мировой Банк, МФК)

Издание в рамках World Bank Group (FIAS).

Рік видання – 2012 
Мова документу – російська

Завантажити документ

 

 

 

 


 

Государственно-частное партнерство в Украине (2-издание)

Эта книга является лишь руководством и ориентирована в первую очередь на публичный сектор Украины с целью предоставления полной картины возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП). Книга даст инвесторам общее представление о рамках регулирования и возможностях в тех сферах, в которых сотрудничество частного и публичного секторов может осуществляться на договорной основе. В связи с этим кроме законодательного регулирования ГЧП в книге также представлена информация о регулировании государственных закупок и приватизации в Украине.

Видавник: Arzinger

Рік видання – 2010 
Мова документу – російська

Завантажити документ


 

Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства. Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу

У публікації представлено кращий зарубіжний та український досвід у сфері державно-приватних партнерств (ДПП), проаналізовано чинні нормативно-правові акти України, що формують передумови для створення державно-приватних партнерств, визначено основні бар’єри, які обмежують їх розвиток, і потреби у вдосконаленні законодавства. Зокрема, вивчено досвід Канади, країн Європейського Союзу та Австралії. Поряд з аналізом практичного досвіду інших країн у публікації описано логіку й етапи узагальненого процесу оцінювання та підготовки партнерств, які варто використати органам влади України в процесі удосконалення законодавства у сфері ДПП.

Наведені приклади ілюструють шляхи впровадження окреслених моделей.

Це видання здійснене завдяки фінансової підтримки USAID.

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ


 

Прикладні дослідженння

Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну 2011 рік Ernst & Young

Звіт про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну підготовлений компанією «Ернст енд Янг» на основі результатів «Огляду інвестиційної привабливості країн Європи за 2011 рік», даних «Моніторингу європейської інвестиційної привабливості» (European Investment Monitor) та оглядах ринку.

Рік видання – 2011 
Мова документу – українська

Завантажити документ

 


 

Додаткові документи

Доклад о мировых инвестициях

Доклад подготовлен ЮНКТАД.

Рік видання – 2012 
Мова документу – російська

Завантажити документ

 

 

 


 

Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном

Видання цієї книги здійснено проектом партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», що впроваджується Канадським інститутом урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) й Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Проект РВР (www.rgd.org.ua)  було створено з ініціативи Канадського інституту урбаністики (КІУ) (www.canurb.org) за фінансової підтримки Уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA). Партнерами з впровадження проекту є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (www.me.kmu.gov.ua), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua) та Національна академія державного управління при Президентові України (www.academy.gov.ua). Асоціація агенцій регіонального розвитку України (www.narda.org.ua)  діяла в якості функціонального партнера, а Фундація міжнародного навчання (www.ffit.org) забезпечувала технічну допомогу щодо зміцнення громадянського суспільства.

Рік видання – 2008 
Мова документу – українська

Завантажити документ